Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010

Chúc mừng Phó Giáo sư đầu tiên của DH19

Thay mặt các bạn khoá Dài hạn 19, Ban liên lạc xin nồng nhiệt chúc mừng bạn Lê Văn Đoàn (Viện QY108), ĐT 0913571717, đã được Nhà nước phong học hàm Phó Giáo sư năm 2010, và như thế, đã trở thành vị Phó Giáo sư đầu tiên trong số các bạn khoá Dài hạn 19 HVQY.
Xin gửi lời chúc mừng đến toàn thể gia đình BS Lê Văn Đoàn.
BLL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét